Privatlivspolitik for Auto Lindvangs behandling af personoplysninger

Hos Auto Lindvang A/S og koncernforbundne selskaber, jf. nedenfor overholder vi persondatalovgivningen. Ifølge loven skal vi oplyse dig om, hvordan vi behandler dine oplysninger fx i forbindelse med at du køber eller sælger en bil, indgår en leasingaftale eller en aftale om servicering eller værkstedsbesøg eller ønsker at modtage vores markedsføringsmateriale med information om vores egne og vores samarbejdspartneres produkter, services og gode tilbud.
I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af personoplysninger.

Formål og typer af oplysninger
Auto Lindvang behandler dine oplysninger til varetagelse af følgende overordnede formål:

• Køb/salg af biler og leasing af biler.
• Servicering og værkstedsydelser.
• Markedsføring af vores ydelser, herunder som beskrevet i samtykketeksten, hvis du har givet samtykke til direkte markedsføring.
• Generelle formål som fx overholdelse af gældende lovgivning, administration af vores kundeaftaler, statistik og for¬retningsudvikling.

Auto Lindvang indsamler oplysningerne hos dig og via offentligt tilgængelige kilder som fx motorregistreret, cpr-registret mv. og behandler blandt andet følgende kategorier af oplysninger:

• Navn på ejer eller bruger af bilen.
• E-mailadresse og telefonnummer.
• Oplysninger om købshistorik hos Auto Lindvang.
• Oplysninger om din bil, f.eks. bilmodel og stamdata.
• Informationer fra bilens IT/styreboks.
Dette i form af udlæsning af fejlkoder og andre data, der lagres i bilens styreboks. Adgangen til disse informationer kan kun ske ved hjælp af værkstedets testudstyr.
• Informationer fra salg og servicering af bilen.
Slutseddel og salgsfaktura gemmes såvel elektronisk som i papirform.
Bilens værkstedshistorik gemmes elektronisk i Auto Lindvangs økonomisystem af hensyn til såvel eventuelle reklamationer som til den minimumsperiode bogføringsloven foreskriver det.
• Information om forsikring af bilen.
Ved registrering af bil, skal forsikringsselskab oplyses. Ligeledes skal Auto Lindvang ved reparation af forsikringsskader kende forsikringsselskabet for fremsendelse af regning efter reparation.
• Informationer fra serviceeftersyn og obligatoriske syn.
• Informationer om finansiering af bilen såfremt bilen er købt hos Auto Lindvang og Auto Lindvang har været medvirkende ved fremskaffelse af finansiering.
• Informationer fra førsalgs-aktiviteter.
Prøvekørsler i forbindelse med besøg forud for købet af bilen er registreret og gemt. Herunder data fra kørekort.
• Informationer om åbning, læsning mv. af modtaget elektronisk markedsføring.

Automatiserede, individuelle beslutninger (profilering)
Dine oplysninger anvendes til automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.

Data om dig og din bil vil f.eks. kunne anvendes til at sende

• Indkaldelser af din bil for at få udbedret eventuelle fejl/uhensigtsmæssigheder på bilen.
• Påmindelser om forestående vedligehold af bilen.
• Sæsonrelevante tilbud.
• Invitationer til arrangementer som vi tror, kunne have din interesse.
• Nyhedsbreve med mærkerelevant information.

Juridisk grundlag for behandlingen
Det juridiske grundlag for behandlingen af oplysningerne til brug for ovenstående formål er følgende:

• Opfyldelse af en kontrakt, fx kontrakt om køb eller salg af en bil, tegning af forsikringer hos forsikringsselskaber, aftaler om finansiering af biler med finansieringsinstitutter, booking og gennemførelse af værkstedsbesøg, mv. (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b)
• Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig for oplysningerne (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c)
• Samtykke i forhold til direkte markedsføring og profilering i forbindelse med markedsføring (Databeskyttelsesfor¬ordningen art. 6, stk. 1, litra a). Oplysningerne kan i visse situationer også blive behandlet til andre formål og på baggrund af andre juridiske grundlag. Derfor kan du opleve, at oplysningerne i en vis grad kan blive behandlet fremadrettet, selvom samtykket evt. trækkes tilbage.
• Interesseafvejning ift. at dokumentere overholdelse af lovgivningen (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f)
• Interesseafvejning i forhold til at evaluere købs- og værkstedsoplevelser (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f)
• Interesseafvejning i forhold til statistik (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f)

Kilder
Persondata indsamles direkte fra dig, dine it-enheder som smartphone, tablet eller computer, fra bilen og de transaktioner, som du gennemfører hos Auto Lindvang samt fra forsikringsselskaber og finansieringsinstitutter.

Om indsamlingen er frivillig eller obligatorisk
Når Auto Lindvang indsamler personoplysninger direkte fra dig som den registrerede og behandler dine oplysninger til brug for markedsføringsformål, er det frivilligt at afgive oplysningerne. Konsekvenserne af ikke at give oplysningerne er at du ikke kan få oplysninger om tilbud, fordele, samarbejdspartnere mv.
Ved tilfredshedsundersøgelser og lign. bestemmer du selv om du vil afgive personoplysninger. Hvis du ikke gør det, kan Auto Lindvang ikke følge op på din evaluering over for dig.
Når indsamlingen og behandlingen af personoplysninger sker i forbindelse med salg/køb af biler, leasingaftaler eller servicering/værkstedsbesøg er det obligatorisk for Auto Lindvang at indsamle oplysningerne for at kunne indgå og opfylde kontrakten. Konsekvenserne af ikke at give oplysningerne er, at det ikke er muligt at indgå eller gennemføre aftalen.

Overførsel af personoplysninger til databehandlere eller som databehandler
Auto Lindvang overfører personoplysninger til sine databehandere, som behandler (herunder opbevarer) personoplysningerne. Pt. er det:

• IT-leverandører:
Leverandør af DMS-system:
CDK Global, Hældager 165, 7120 Vejle Ø

Leverandører af salgsstøttesystemer:
Biltorvet A/S, Skagensgade 1, 2630 Taastrup
Bil Info, Axel Kiers Vej 11, 8270 Højbjerg

• Importører:
Renault Danmark, Filial af Renault Nordic AB, Sverige, Industriparken 21A 1.sal, 2750 Ballerup
Volvo Car Denmark A/S, Lyskær 5, 2730 Herlev

• PAVA produkter A/S, Mosevangen 8, 9230 Svenstrup
Kun såfremt du har ønsket at få din bil behandlet med rustbeskyttelse.

• SKAT / Centralregistret for motorkøretøjer

• Alle forsikringsselskaber - den enkelte kundes data dog kun til det forsikringsselskab kunden selv har oplyst.

• Alle finansierings- og leasingselskaber – herunder de hyppigst anvendte:
Sydbank / Sydleasing
Danske Bank / Nordania
Jyske Finans
Nordea Finans
Santander Consumer Bank
Alm. Brand Finans / Alm. Brand Leasing

Persondata videregives udelukkende i det omfang Auto Lindvang formidler finansiering/leasing og kun til det selskab, kunden måtte ønske at anvende.